چپ چین


 

در برگزاری هفته گرافیک ۹۳ چیزی که شاید بیش از پیش مورد توجه واقع می‌شد طراحی هویت بصری این رویداد بود.
طراحان جوان مشهدی این‌بار اما پروژه‌ای متفاوت را برای حصول نتیجه‌ای منحصر به فرد انتخاب کردند.
در زیر توضیحات داوود مرگان و فرید یاحقی از «استودیو چپ چین»؛ به همراه تصاویر و ویدئویی از روند تکمیل پروژه منتشر می‌شود:


زمانی‭ ‬که‭ ‬طراحی‭ ‬هویت‭ ‬بصری ‬‮«‬هفته‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬ایران‮»‬ ‬ در‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬1392‭ ‬به‭ ‬استودیو‭ ‬چپ‭ ‬چین‭ ‬سفارش‭ ‬داده‭ ‬شد،‭ ‬استودیو‭ ‬مسیر‭ ‬ایده یابی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬ساخت‭ ‬هویتی‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬قابل‭ ‬بسط‭ ‬در‭ ‬حوزه های‭ ‬متنوع‭ ‬تصویری‭ ‬باشد،‭ ‬پایه‭ ‬گذاری‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬حدودا‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ایده‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬شمایل‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کرد؛‭ ‬ساخت‭ ‬سازه‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شامل‭ ‬شبکه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬و‭ ‬نوشتار‭ ‬و‭ ‬تصویربرداری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬متنوع‭ ‬جوّی‭.‬

در‭ ‬اوایل‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬92‭ ‬اولین‭ ‬اتودهای‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دستی‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬برای‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دیجیتالی‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دبیر‭ ‬رویداد‭ ‬ارسال‭ ‬شد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬جلسه‭ ‬گفتگو‭ ‬درباره‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬ایده‭ ‬و‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب های‭ ‬کار،‭ ‬توافق های‭ ‬اولیه‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬مراحل‭ ‬پیش‭ ‬تولید‭ ‬کار‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬

سازه‭ ‬ای‭ ‬مکعبی‭ ‬شکل‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬9‭ ‬در‭ ‬9‭ ‬متر‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬وجه‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬نه‭ ‬مربع‭ ‬3‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬متر‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دو‭ ‬بعدی‭ ‬طراحی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬دو‭ ‬وجه‭ ‬آن‭ ‬عناوین‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬رویداد‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تایپ‭ ‬فیس های‭ ‬پایه ی‭ ‬تیتر‭ ‬برای‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬هلوتیکا‭ ‬برای‭ ‬انگلیسی‭ ‬چیدمان‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬نسخه ی‭ ‬سه‭ ‬بعدی‭ ‬رایانه‭ ‬ای‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬تیم‭ ‬اجرایی‭ ‬طراحی‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬حین‭ ‬جستجو‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬مناسب‭ ‬ترین‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬مصالح‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬سازه،‭ ‬حروف‭ ‬و‭ ‬نورپردازی‭ ‬آن ها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬یافتن‭ ‬زمینی‭ ‬وسیع‭ ‬با‭ ‬دورنمایی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬عکاسی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.

سرانجام‭ ‬در‭ ‬14‭ ‬اسفند‭ ‬پروژه‭ ‬ساخت‭ ‬سازه‭ ‬کلید‭ ‬خورد‭. ‬مکعب‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬زمینی‭ ‬مسطح‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬10‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬مشهد،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬داربست‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬لامپ های‭ ‬پروجکشن‭ ‬و‭ ‬ریسه های‭ ‬نور،‭ ‬نورپردازی‭ ‬و‭ ‬تزئین‭ ‬شد‭. ‬سپس‭ ‬مرحله‭ ‬نصب‭ ‬حروف‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬بزرگ‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬حروفی‭ ‬که‭ ‬نقشه‭ ‬آن‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کاهش‭ ‬در‭ ‬هزینه ها،‌با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ویدئو‭ ‬پروجکشن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬یک‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬ورق های‭ ‬کارتون‭ ‬پلاست‭ ‬انداخته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تیم‭ ‬برش‭ ‬کاری‭ ‬دورگیری‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬

فرآیند‭ ‬دشوار‭ ‬نصب‭ ‬حروف‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬وسواس های‭ ‬تایپوگرافی‭ ‬توسط‭ ‬تیمی‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬طراحان‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬گرافیک‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬ساخت،‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬16‭ ‬اسفند،‭ ‬آتش‭ ‬بازی های‭ ‬متنوعی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬درون‭ ‬سازه‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬تصویربرداری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬فرآیند‭ ‬ساخت‭ ‬آن،‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬پنج‭ ‬نفره‭ ‬از‭ ‬عکاسان‭ ‬حرفه ای‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬

از‭ ‬این‭ ‬سازه‭ ‬مجموعا‭ ‬427‭ ‬عکس‭ ‬و‭ ‬ویدئو‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬متنوع‭ ‬جوی‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬آن ها‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تهیه‭ ‬ایمیج‭ ‬اصلی‭ ‬پوستر‭ ‬هفته‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬

در‭ ‬اواخر‭ ‬اسفند‭ ‬ماه،‭ ‬جلسه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬طراحان‭ ‬گرافیک‭ ‬ایران‭ ‬ترتیب‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬گرافیکی‭ ‬و‭ ‬ویدئویی‭ ‬رویداد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خام‭ ‬ارائه‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬در‭ ‬فروردین‭ ‬93‭ ‬مرحله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬پروژه‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬رویکرد‭ ‬بصری‭ ‬برای‭ ‬طراحی‭ ‬اقلام‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬اتخاذ‭ ‬شد‭. ‬دسته‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬بصری،‭ ‬مانند‭ ‬پوستر،‭ ‬کارت‭ ‬دعوت،‭ ‬کارت‭ ‬ویزیت،‭ ‬لیبل،‭ ‬آگهی های‭ ‬تبلیغاتی،‭ ‬تراکت،‭ ‬هدر‭ ‬وب‭ ‬سایت‭ ‬انجمن،‭ ‬خبرنامه‭ ‬جهت‭ ‬اطلاع‭ ‬و‭ ‬وله‭ ‬‮«‬هفته‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک‮»‬‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬عکس های‭ ‬پروژه‭ ‬طراحی‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬مانند‭ ‬بنر‭ ‬نشست‭ ‬خبری،‌‭ ‬لوح‭ ‬سپاس،‭ ‬ساک‭ ‬دستی،‭ ‬لیوان‭ ‬کاغذی،‭ ‬بوک‭ ‬مارک‭ ‬و‭ ‬گرافیک‭ ‬محیطی‭ ‬خانه‭ ‬هنرمندان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تصویر‭ ‬گرافیکی‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬سازه‭ ‬طراحی‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬7‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬1393،‭ ‬مصادف‭ ‬با‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬گرافیک‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬برنامه های‭ ‬هفته‭ ‬طراحی‭ ‬گرافیک‭ ‬ایران،‭ ‬ارائه‭ ‬شدند‭.‬

آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬طراحی‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬روی‭ ‬داد،‭ ‬حاصل‭ ‬تلاش‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬دوستانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬چشم‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭  ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬با‭ ‬استودیو‭ ‬چپ‭ ‬چین‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭. ‬لازم‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬یار‭ ‬همیشگی‭ ‬مان‭ ‬‮«‬عقیل‭ ‬حسینیان‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مراحل‭ ‬اجرایی‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬عکاسی‭ ‬و‭ ‬ادیت،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ما‭ ‬بود‭ ‬قدردانی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سپاس‭ ‬ویژه ای‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬از‭:‬

تیم‭ ‬اجرایی‭:‬
جواد‭ ‬زری‭ ‬نیا‭/‬مبین‭ ‬منصوری‭/ ‬امیر‭ ‬خسروانی‭/ ‬حسین‭ ‬یزدی‭/ ‬نوید‭ ‬خطیب‭ ‬زاده‭/ ‬رعنا‭ ‬پرتوی‭/‬مهدی‭ ‬درویشی‭/ ‬هوشیار‭ ‬ظاهریانی‭/‬بهاره‭ ‬خباز‭/  ‬امین‭ ‬وحیدیان

تیم‭ ‬عکاسی‭ ‬و‭ ‬فیلمبرداری‭:‬‭ ‬
عقیل‭ ‬حسینیان‭/ ‬حسین‭ ‬شیروانی‭/ ‬رضا‭ ‬پردل‭/ ‬شهاب‭ ‬برزگر‭/ ‬آسانا‭ ‬بهرامی

بخش‭ ‬هماهنگی‭:‬‭ ‬
رضا‭ ‬باباجانی‭/ ‬لادن‭ ‬اورنگی‭ /‬احسان‭ ‬مهدوی‭/ ‬سعید‭ ‬مزینانی‭/‬سجاد‭ ‬ملکی‭/ ‬نگین‭ ‬یاحقی‭/‬مانی‭ ‬محمودی‭/ ‬محمد‭ ‬تقی‭ ‬خسروی‭/ ‬مهدی‭ ‬یک‭ ‬پسر‭/ ‬مهدی‭ ‬غضنفری‭/‬جواد‭ ‬مرگان‭(‬معاونت‭ ‬سازمان‭ ‬فرهنگی‭ ‬شهرداری‭ ‬طرقبه‭)/ ‬احمد‭ ‬جاهد‭ ‬طلب‭(‬مدیریت‭ ‬سازمان‭ ‬فرهنگی‭ ‬شهرداری‭ ‬طرقبه‭)/‬علی‭ ‬مرگان‭/ ‬احسان‭ ‬طوطیان

استودیو چپ چین
داوود‭ ‬مرگان،‭ ‬فرید‭ ‬یاحقی


ویدئوی این پروژه (نسخه کم حجم):


ویدئوی این پروژه (نسخه اصلی):زمان انتشار: ۲۱:۳۸ ۱۳۹۵/۹/۲۸

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
ایمیل

قوانین ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین باشند، منتشر نمی‌شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

متن