بررسی جایگاه تایپوگرافی در طراحی قالی ایرانی


علی دهقانی
رساله نظری: بررسی جایگاه تایپوگرافی در طراحی قالی ایرانی
استاد راهنما: دکتر نازیلا دریایی
زمان:18 مهرماه 90
ساعت: ۱۰ صبح
مکان: دانشگاه علم و هنر اردکان یزد

چکیده:
ساختار نوشتار از یک واقعیت بینامتنی پیروی می کند که در سطح گفتار و تصویر براساس قراردادهای فیما بین به صورت کلی مطرح ومعنا می شود. و از ساختار زیباشناسی پیروی می کند که حاصل جلوه های مختلف بصری می باشد. قابلیت ها، از واقعیت فیزیکی سطح ، شاخص های رمزگانی و بافت زبانی که خارج از واقیعت فیزیکی می باشد در جهت تاویل ، از آن سود می جوید. در بررسی، نوشتار در سه لایه ظاهر می شود که با توجه به رمزگان وبافت به سه قسم تقسیم می شوند:
نخست آنکه تاویل از خود زبان (گفتار) نباشد و خوانش خود را متوجه زبان (گفتار) نسازد بطوریکه شفافیت زبان را مطرح کند وتوجه خوانشگر را به معنای نهایی واژه و پیام نهایی که فارغ از درک تاویل گری خود را ابراز می دارد ومتن چیدمان ساده و شفاف کنارهم قرارمی گیرند.
لایه ی علمی
درقسم دوم تاویل گری تایپوگرافی وابسته به شیوه بیان و پیچیدگی "ابهام و ایهام معنای" می باشد  به عبارت دیگر پیام چیزی غیر از این پیچیدگی نیست و یا در بین لایه های مختلف تاویل گر پنهان می شود و به صورت فرا متنی مطرح می شود.
لایه ی هنری
درقسم سوم تاویل گری تایپوگرافی وابسته به شیوه بیان و پیچیدگی ((ابهام و ایهام فرم)) می باشد  به عبارت دیگر پیام نیست ومعنای وجودی ندارد.
لایه ی تزئینی
در نتیجه اگر ساختار فرش سنتی وابسته به  عناصر تزئینی  و بصری باشد میتوان نوشتار را در لایه  تزئینی قرار داد  تا بتوان رابطه  همسوی را جانشین ساخت. درواقع  نوشتار وابستگی خود را ازنوعی سرمتنیت و تقلید دریافت می کند.
زمان انتشار: ۲۱:۳۸ ۱۳۹۵/۹/۲۸

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
ایمیل

قوانین ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین باشند، منتشر نمی‌شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

متن