گزارش ورکشاپ‌های پاییز ۹۵ مدرسه اینورس + راهنمای خرید ویدئو ورکشاپ‌ها

در ادامه شرح مختصری از هر ورکشاپ، به همراه تصاویر آن را مشاهده خواهید کرد.