فراخوان سومین نمایشگاه تایپوگرافی منتشر شد

در اواسط فروردین ماه فراخوان سومین نمایشگاه تایپوگرافی منتشر شد ،این مسابقه  توسط گروه رنگ پنجم  برگزار می گرددد...

golden bee فقط ۵ روز دیگر!( خبر فوری)

 
رنگ / گروه خبر: چند روزی بیشتر تا پایان مهلت شرکت در مسابقه معتبر مسکو(golden bee) باقی نمانده است...