فراخوان نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان منتشر شد...

سرو نقره ای، نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران


نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
 به مناسبت هفته گرافیک و با عنوان سرو نقره ای از ۱۵ الی ۲۱ آبان ۱۳۸۹ در خانه هنرمندان ایران
 برگزار می شود.

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر ونیز

فراخوان مسابقه ی بین المللی طراحی پوستر ونیز منتشر شد...

فراخوان دومین دوسـالانه پوســتر شیکاگو ۲۰۱۰

فراخوان دومین دوسـالانه پوســتر شیکاگو منتشر شد...

فراخوان چهارمین نمایشگاه بین المللی پوستر یاکو

فراخوان چهارمین نمایشگاه بین المللی پوستر یاکو منتشر شد...

فراخوان « طراحی پوستر برای هائیتی

فراخوان طراحی پوستر برای هائیتی منتشر شد...

چهارمین فراخوان سراسری و اولین فراخوان بینالمللی طراحی نشان سال

چهارمین فراخوان سراسری و اولین فراخوان بینالمللی طراحی نشان سال (کارت پستال) منتشر شد...

فراخوان بین المللی طراحی پوستر «مبارزه با خشونت علیه زنان»

فراخوان بین المللی  طراحی پوستر «مبارزه با خشونت علیه زنان» منتشر شد...

فراخوان دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک مسکو

فراخوان دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک مسکو منتشر شد...

فراخوان اولین نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر موسسه محک

فراخوان اولین نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر موسسه محک منتشر شد...

فراخوان بیست و چهارمین دوسالانه‌ی طراحی گرافیک برنو

فراخوان بیست و چهارمین دوسالانه‌ی طراحی گرافیک برنو  منتشر شد...

فراخوان هفتمین گردهمایی بزرگ "تصویر سال"

فراخوان هنرمندان ایران برای شرکت در هفتمین گردهمایی بزرگ "تصویر سال" منتشر شد...

فراخوان بیست و دومین دوسالانه بین المللی پوستر ورشو

فراخوان بیست و دومین دوسالانه بین المللی پوستر ورشو ۲۰۱۰ منتشر شد...

مسابقه‌ی طراحی نشانه شرکت‌ همکاران سیستم

شرکت‌ همکاران سیستم با همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران مسابقه‌ی طراحی نشانه/ نشانه نوشته برای گروه شرکت‌های ‌همکاران سیستم‌ را برگزار می‌کند...

سومین نمایشگاه طراحی دوسالانه‌ی مجازی پراگ ۲۰۰۹

فراخوان سومین دوسالانه‌ی مجازی طراحی پراگ ۲۰۰۹  منتشر شد...

فراخوان بین المللی "پوستر برای فردا"

فراخوان بین المللی "پوستر برای فردا" در پاریس منتشر شد...

فراخوان بین المللی طراحی پوستر تایوان ۲۰۰۹

فراخوان بین المللی طراحی پوستر تایوان ۲۰۰۹ منتشر شد...

فراخوان دوازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر تئاتر لهستان

فراخوان دوازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر تئاتر؛ ژسوف لهستان ۲۰۰۹ منتشر شد...

فراخوان دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران

فراخوان دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران منتشر شد...

فراخوان طراحی آرم بنیاد میبدی

انجمن باورمندان نیکوکاری و یاوران آموزش و دانش میبدی "بنیاد میبدی" به عنوان یک موسسه فرهنگی مردم نهاد در نظر دارد طراحی آرم و نشانه انجمن را از طریق فراخوان به مسابقه بگذارد و بدین وسیله از کلیه هنرمندان هنرهای تجسمی و هنرهای بصری و ارتباط تصویری (گرافیک) علاقه مند دعوت می نمایید...