فراخوان مسابقه طراحی پوستر ۲۰۱۱ مکزیک

فراخوان مسابقه طراحی پوستر ۲۰۱۱  مکزیک  با موضوع " اقداماتی در جهت استفاده پایدار از آب " منتشر شد...

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر هیروز

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر هیروز منتشر شد..

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گرافیک-آرت آلمان

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گرافیک-آرت آلمان منتشر شد...

آخرین پیامبر

فراخوان آخرین پیامبر منتشر شد...

فراخوان اولین مسابقه موشن گرافیک شهرفرنگ

فراخوان اولین مسابقه موشن گرافیک شهرفرنگ منتشر شد...

دوسالانه پوستر سرخ ۲۰۱۱

فراخوان هجدهمین دوسالانه پوستر سرخ ۲۰۱۱ (Lahti)، فلاند منتشر شد...

فراخوان مسابقه‌ی طراحی نشانه‌ی موزه‌ی دفاع‌مقدس

فراخوان مسابقه‌ی طراحی نشانه‌ی موزه‌ی دفاع‌مقدس منتشر شد...

فراخوان چهارمین دوسالانه بین المللی پوستر دانشجویی صربستان

فراخوان چهارمین دوسالانه بین المللی پوستر دانشجویی صربستان منتشر شد...

فراخوان اولین جشنواره تصویر استاندارد

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هنرمندان محترم را به شرکت در  نخستین جشنواره تصویر استاندارد دعوت می‌کند...

فراخوان سومین مسابقه‌ی پوسترهای دانشجویی « اکولوژیک »

فراخوان سومین مسابقه‌ی بین‌المللی پوسترهای دانشجویی «اکولوژیک» منتشر شد...

فراخوان مسابقه طراحی پوسترهای مثبت منتشر شد

"پوسترهای مثبت" عنوان مسابقات بین المللی طراحی پوستر است که طراحی های مثبت اندیشانه خود را در سطح شهر و حتی خارج از شهرهای سراسر دنیا به نمایش در می آورد...

فراخوان طراحی پوستر بزرگداشت اصفهان

فراخوان طراحی پوستر بزرگداشت اصفهان منتشر شد...

فراخوان کارگاههای آموزشی هانگژو

فراخوان کارگاههای آموزشی هانگژو چین منتشر شد...

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان منتشر شد...

سرو نقره ای، نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران


نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
 به مناسبت هفته گرافیک و با عنوان سرو نقره ای از ۱۵ الی ۲۱ آبان ۱۳۸۹ در خانه هنرمندان ایران
 برگزار می شود.

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر ونیز

فراخوان مسابقه ی بین المللی طراحی پوستر ونیز منتشر شد...

فراخوان دومین دوسـالانه پوســتر شیکاگو ۲۰۱۰

فراخوان دومین دوسـالانه پوســتر شیکاگو منتشر شد...

فراخوان چهارمین نمایشگاه بین المللی پوستر یاکو

فراخوان چهارمین نمایشگاه بین المللی پوستر یاکو منتشر شد...

فراخوان « طراحی پوستر برای هائیتی

فراخوان طراحی پوستر برای هائیتی منتشر شد...

چهارمین فراخوان سراسری و اولین فراخوان بینالمللی طراحی نشان سال

چهارمین فراخوان سراسری و اولین فراخوان بینالمللی طراحی نشان سال (کارت پستال) منتشر شد...