نخستین دوسالانه گرافیک فارس

فراخوان اولین دوسالانه گرافیک فارس منتشر شد...

فراخوانی برای اعضای انجمن

رنگ: انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نمایشگاهی از آثار طراحی نشانه استاد ممیز و همچنین نمایشگاه آثار طراحی نشانه اعضای خود را برگزار می نماید...

فراخوان سومین جشنواره تجربی هنرهای تجسمی

رنگ: فراخوان سومین جشنواره تجربی هنرهای تجسمی منتشر شد...

ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان غرب کشور

رنگ: انجمن هنرهای تجسمی مریوان ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان غرب کشور را برگزار می نماید...

مسابقه جهانی تامگا

رنگ: مسابقه جهانی تامگا  TAMGA در زمینه طراحی نشان های تجاری و آرم ها می باشد...

طراحی آرم بهزیستی

رنگ / گروه خبر : آرم سازمان بهزیستی متناسب با ماموریت ها و خدمات آن در کشور طراحی می شود...

دومین بینال پوستر دانشجویی صربستان

رنگ : دومین بینال پوستر دانشجویی توسط دانشگاه نوی سد و آکادمی هنر نوی سد برگزار می شود...

فراخوان کتاب سال دانشجویی گرافیک دانشکده هنرهای زیبا

رنگ / گروه خبر : فراخوان کتاب سال دانشجویی گرافیک دانشکده هنرهای زیبا منتشر شد...

فراخوان مسابقه جهانی تایوان

رنگ / گروه خبر : فراخوان مسابقه جهانی پوستر تایوان منتشر شد...

فراخوان دومین دوسالانه بین المللی پوستر جهان اسلام

رنگ / گروه خبر : فراخوان دومین دوسالانه بین المللی پوستر جهان اسلام منتشر شد...

فراخوان کتاب ۵ : گزیده آثار نسل پنجم طراحان گرافیک ایران

رنگ / گروه خبر : آثار نسل پنجم طراحان گرافیک ایران در حال جمع آوری است...

فراخوان مسابقه جهانی پوستر شانگهای

رنگ / گروه خبر : فراخوان مسابقه جهانی پوستر شانگهای
 " To greet World Expo ۲۰۱۰ Shanghai" اعلام گردید...

فراخوان نخستین جایزه جهانی پوستر ادیان توحیدی

فراخوان نخستین جایزه جهانی پوستر ادیان توحیدی منتشر شد...