طرح جلد ۹/ آذر ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۹/ آذر ماه ۱۳۸۹/ اثر: آزاده صانعی

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۹/ اثر: محمد هادی جمالی

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۹/ اثر: لیلا خمسه

طرح جلد ۶/ شهریور ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۶/ شهریور ماه ۱۳۸۹/ اثر: نگار کاغذچی محمدی

طرح جلد ۵/ مرداد ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۵/ مرداد ماه ۱۳۸۹/ اثر: آناهیتا میر عشق ا...

طرح جلد ۴/ تیر ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۴/ تیر ماه ۱۳۸۹/ اثر: کارنگ طیاری

طرح جلد ۳/ خرداد ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۳/ خرداد ماه ۱۳۸۹/ اثر: امین علی نیا

طرح جلد ۲/ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۲/ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹/ اثر: امیر حسین قوچی بیک

طرح جلد ۱/ فروردین ماه ۱۳۸۹

طرح جلد ۱/ فروردین ماه ۱۳۸۹/ اثر: جواد صفری

طرح جلد ۱۱/ بهمن ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۱۱/ بهمن ماه ۱۳۸۸/ اثر: علی بخشی

طرح جلد ۱۰/ دی ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۱۰/ دی ماه ۱۳۸۸/ اثر: حمید جاویدمهر

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۸/ اثر: حامد جابرها

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۸/ اثر: پویا احمدی

طرح جلد ۶/شهریور ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۶/شهریور ماه ۱۳۸۸/ اثر: گلناز اسماعیلی

طرح جلد ۵/مرداد ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۵/مرداد ماه ۱۳۸۸/ اثر: مریم پروانه

طرح جلد ۴/تیر ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۴/تیر ماه ۱۳۸۸/ اثر: بابک اسکندری

طرح جلد ۳/خرداد ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۳/خرداد ماه ۱۳۸۸/ اثر: رامینا نقیون

طرح جلد ۲/اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۲/اردیبهشت ماه ۱۳۸۸/ اثر: آیرین غریب پور

طرح جلد ۱/فروردین ماه ۱۳۸۸

طرح جلد ۱/فروردین ماه ۱۳۸۸/ اثر: بهراد جوانبخت

طرح جلد ۱۲/اسفند ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۱۲/اسفند ماه ۱۳۸۷/ اثر: بهزاد متبحری